Mateřská škola

Zahájení školního roku 2020/21
V úterý 1. září jsme se opět sešli v naší mateřské škole. Do třídy Koťátek přibyly nové děti a věříme, že se jim ve školce bude líbit. Ve třídě Broučků se předškoláci připravují na vstup do školy. Přejeme dětem i rodičům pohodový školní rok.
 
Co nás čeká v září a říjnu
- Fotografování - 23. září proběhne v naší školce fotografování dětí a společné foto obou tříd. Bližší informace naleznete na nástěnkách tříd.
- Divadlo – 5. října divadlo Rolničky ve Zbýšově
- Roboti – 12. října bude ve třídě Broučků připraven program
- 20. října – divadlo Zbýšov
 
Otevření zahrady
Na závěr školního roku jsme slavnostně otevřeli školní zahradu. Projekt s názvem Oranžové hřiště vznikl ve spolupráci s firmou ČEZ. Herní prvek se skluzavkou je dětmi hojně využíván, stejně tak opravené pískoviště a nová dlažba. Slavnostního otevření se zúčastnili paní ředitelka, pan starosta a rodiče dětí. Strávili jsme příjemné dopoledne.
  
Vyšetření očí
V pondělí 22. 6. proběhlo ve školce oční vyšetření. Screening prováděla odborná lékařka.
Výlet
Ve středu 17. 6. jsme s dětmi pěšky vyrazili na pochod na Mohylu míru. Všechny děti výlet zvládly, v cíli cesty je čekala sladká odměna.
  
Olympiáda
Dne 9. 6. se konal již XVIII. ročník školní olympiády na sportovním areálu v Šaraticích. Děti soutěžily v disciplínách jízda na koloběžce, hod míčkem, pětiskok, krátký a dlouhý běh. Vyhodnocení vítězů a předání odměn proběhlo druhý den ve školce.
  
Pasování předškoláků
Na zahradě MŠ proběhlo tradiční pasování předškoláků. Pasování se ujal pan starosta a popřál budoucím školákům vše nejlepší. Na upomínku na MŠ dostal každý předškolák malý dárek.