Mateřská škola

Informační schůzka pro rodiče
Mateřská škola v Šaraticích oznamuje, že informační schůzka pro rodiče, prosíme bez dětí, se koná
v úterý 27. 8.  v 16 hodin v budově MŠ Malá Amerika.   
Účast nutná.
 
 

                              

Výšlap
Pěší výlet na Mohylu Míru patří už tradičně k závěru školního roku.  Ve středu 19. 6. jsme vyšli ze Šaratic po stopách pirátů. Na cestě lemované fáborky děti plnily různé úkoly a na vrcholu prateckého kopce na ně čekali piráti (paní Bartošová, Bukáčková a Málková), kterým děti „ukradly“ poklad. Všechny děti cestu zvládly a pochutnaly si na studené odměně.
Přednáška
Ve čtvrtek 13. 6. byla pro předškoláky připravena akce ve spolupráci s MAP Slavkov. Přednáška se týkala volně žijících ptáků v naší přírodě a součástí byla i výroba ptačí budky pro MŠ. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o životě ptáků a o ochraně mláďat.
Olympiáda
XVII. ročník školní olympiády proběhl za slunečného počasí na místním sportovním areálu. Děti soutěžily v pěti disciplínách a podávaly skvělé výkony. Snažili jsme se o férovou soutěž, a proto byly mimo vítězů odměněny všechny děti za účast.
Návštěva v ZŠ
Předškoláci navštívili 1. třídy v ZŠ. Kromě setkání s bývalými spolužáky z MŠ viděli, jak to při vyučování chodí. Školáci dětem ukázali, co se za celý rok naučili a zapojili je do výuky.
Policie
Ve čtvrtek 6. 6. jsme se byli podívat na ukázku policejní práce v Hostěrádkách – Rešov.  Akce se zúčastnili strážníci městské police z Újezdu u Brna, policie ČR ze Slavkova i Vyškova. Děti si mohly prohlédnout vozový park i s motorkou a vyzkoušet si policejní sirénu. Na závěr akce byla ukázka zásahu na zloděje.
 
Pasování předškoláků
Ve středu 5. 6. předškoláky na školáky slavnostně pasoval pan starosta Karel Kalouda. Akce se uskutečnila na zahradě MŠ. Předškoláci dostali malý dárek jako vzpomínku na MŠ.
Den dětí
Den dětí jsme oslavili 30. 5. na zahradě MŠ. Děti si opekly špekáčky, zazpívaly písničky a na zahradě pro ně byla připravena překážková dráha.
Výlet
Školní výlet do ZOO Vyškov se uskutečnil v pondělí 20.5. Počasí bylo sice deštivé, ale i tak se výlet vydařil. V zahradě jsme si prohlédli zvířata a pro větší děti byl připraven i výukový program o včelách.
Divadlo
Ve středu 15. 5. jsme zhlédli divadelní představení ve Zbýšově. Tentokrát pro nás byly připraveny pohádky o aktuálních tématech, např. hádka mezi sourozenci, mluvení s cizími lidmi a třídění odpadů.
Další divadelní představení na nás čekalo 29. 5. opět ve Zbýšově. Pohádka byla o zajíčkovi, kterého bolel zoubek.
  
Besídka
V úterý 7. 5. byla v obou třídách MŠ přichystána besídka k příležitosti Dne matek. Děti si pro maminky nazkoušely pásmo básní, písní a tanečků a vyrobily pro ně malý dárek.
Představení
23. 4. jsme spolu se školáky viděli žonglérské představení v místní tělocvičně. Úchvatná žonglérská show byla doplněna o psí akrobacii. Na závěr si děti mohly pohladit mývala.
 
Roboti
Ve čtvrtek 28. března byla pro starší děti připravena akce ve spolupráci s MAP Slavkov pro rozvoj počítačové gramotnosti. Děti měly k dispozici OZOBOTy . Za pomoci speciálních fixů kreslily dráhu a dávaly robotovi různé rozkazy. Akce byla velmi zajímavá.
 
Knihovna
Ve středu 28. března jsme navštívili místní knihovnu, kde se děti hravou formou seznámily s režimem knihovny, jak s knihou zacházet a kdo je spisovatel a ilustrátor. Na závěr si mohly knihy prohlédnout.
Morena
Ve středu 20. března jsme oslavili první jarní den společnou akcí s MŠ Hostěrádky-Rešov. Za zvuků písní a básní jsme hodili do řeky Litavy Morenu a pomyslně se tak rozloučili se zimou.
 
Divadlo
V úterý 19. března jsme jeli do Zbýšova, kde bylo pro nás MŠ Zbýšov a MŠ Hostěrádky připraveno divadelní představení. Děti viděly tři pohádky a společně si zazpívaly.
Přednášky pro rodiče
Ve čtvrtek 31. ledna v 16 hodin se uskuteční přednáška na téma: „Školní zralost“. Přednáška se bude konat v mateřské škole v Šaraticích, Malá Amerika 229. Srdečně zveme všechny rodiče. Psycholožka z PPP v Brně zodpoví všechny Vaše dotazy.
V pondělí 25. února od 16 hodin se uskuteční přednáška na téma: „Co můžeme udělat pro zdravý vývoj nohou našich dětí“. Přednáška se bude konat v mateřské škole v Šaraticích, Malá Amerika 229. Srdečně zveme všechny rodiče. Pracovníci Foot studia D3D Brno také provedou vyšetření stavu chodidel dětí a zodpoví všechny Vaše dotazy.
 
Divadelní představení
V pátek 7. 12. jsme byli pozvaní do MŠ Hostěrádky – Rešov, kde bylo pro děti přichystané představení „Slyšte, slyšte, aneb co se stalo v Betlémě.“ Děti se divadelního představení přímo účastnily a o to víc se divadlo líbilo.
 
Mikuláš
Ve středu 5. 12. dorazil Mikuláš s čerty i anděly i do třídy MŠ. Mikuláš byl hodný a čerty usměrňoval a po zazpívání písničky či básničky dostaly všechny děti odměnu.
 
Bitva Tří císařů
V pátek 30. 11. jsme jeli do Křenovic do improvizovaného ležení francouzských vojáků při příležitosti výročí Bitvy Tří císařů. Děti viděli dobové kostýmy, dílnu kováře, vojenského lékaře i vězení.
 
Divadlo
22. 11. jsme s dětmi jeli do brněnského divadla Radost na pohádku „Budulínek z hudebky“. Pro děti bylo představení velký zážitek a pohádka byla povedená.
Logopedie
15. 11. se ve třídě Koťátek uskutečnila přednáška na téma „Rozvoj komunikačních schopností u dětí“. Paní logopedka z SPC Vyškov také provedla kontrolu výslovnosti u dětí a zodpovídala na dotazy přítomných rodičů.
 
Školní rok 2018/2019 jsme zahájili v pondělí 3. 9.
Po prázdninách jsme se plni zážitků sešli opět v mateřské škole.
 
Hudební představení
V úterý 25. 9. jsme společně se žáky ZŠ viděli hudební představení skupiny Marbo „Tajemství písniček.“ Děti si představení moc užily.
Divadlo
Ve čtvrtek 11. 10. jsme jeli do Zbýšova a zhlédli jsme tam představení divadla Rolničky. Pohádka o nemocném krtkovi se dětem líbila.
Co nás čeká v listopadu
  • 15. 11. – ve třídě Koťátek se uskuteční přednáška pro rodiče zaměřená na logopedii. Zároveň proběhne i logopedické vyšetření dětí.
  • 22. 11. – jedeme  do brněnského divadla Radost, bližší informace budou na nástěnkách třídy.
Hasiči
V pátek 1. 6. jsme završili oslavu Dne dětí na zábavném dopoledni s hasiči. Akce se konala u rybníku v obci Hostěrádky – Rešov a dobrovolní i profesionální hasiči měli pro děti nachytané různé úkoly. Děti si mohly prohlédnout vozový park a na závěr přiletěl i vrtulník. Akce se velmi vydařila.
  
Den dětí
Ve čtvrtek 31. 5. jsme pro děti v rámci oslavy Dne dětí přichytali tradiční opékání špekáčků. Děti si opekly špekáčky a potom si hrály na školní zahradě.
   
Výlet
Letošní školní výlet se uskutečnil ve středu 23. 5. Jeli jsme do Lysic na zámek, kde pro nás byla nachystána pohádka o princi Bajajovi a ukázka dobových řemesel. Prošli jsme se i v zámecké zahradě.
 
Pasování předškoláků
Budoucí školáci byli 15. 5. slavnostně pasováni na školáky. Akce se účastnil pan starosta a děti dostaly malý dárek. Na závěr jsme si zazpívali a zatancovali.
 
Besídka ke Dni matek
10. 5. se v MŠ uskutečnily besídky pro maminky. Vystoupení si připravily děti ze třídy Koťátek i ze třídy Broučků. Děti si připravily pásmo básní, písní a tanečků. Věříme, že se vystoupení maminkám líbilo.
 
Oční vyšetření
Dne 18. 4. proběhlo v MŠ oční vyšetření dětí. Screening proběhl pro přihlášené děti ve třídě Koťátek, vyšetření se účastnili i rodiče.
Barevný les
V pondělí 16. 4. se starší děti zúčastnily muzikoterapie s názvem Barevný les. Pro každé dítě byl připraven speciální buben „Drumben“ a děti bubnovaly podle instrukcí lektorky.