Mateřská škola

V době jarních prázdnin od 11. do 17. února 2019 bude omezen provoz MŠ. Třída Broučků bude uzavřena, provoz bude pouze ve třídě Koťátek pro přihlášené děti.

Přednášky pro rodiče
Ve čtvrtek 31. ledna v 16 hodin se uskuteční přednáška na téma: „Školní zralost“. Přednáška se bude konat v mateřské škole v Šaraticích, Malá Amerika 229. Srdečně zveme všechny rodiče. Psycholožka z PPP v Brně zodpoví všechny Vaše dotazy.
V pondělí 25. února od 16 hodin se uskuteční přednáška na téma: „Co můžeme udělat pro zdravý vývoj nohou našich dětí“. Přednáška se bude konat v mateřské škole v Šaraticích, Malá Amerika 229. Srdečně zveme všechny rodiče. Pracovníci Foot studia D3D Brno také provedou vyšetření stavu chodidel dětí a zodpoví všechny Vaše dotazy.
 
Divadelní představení
V pátek 7. 12. jsme byli pozvaní do MŠ Hostěrádky – Rešov, kde bylo pro děti přichystané představení „Slyšte, slyšte, aneb co se stalo v Betlémě.“ Děti se divadelního představení přímo účastnily a o to víc se divadlo líbilo.
 
Mikuláš
Ve středu 5. 12. dorazil Mikuláš s čerty i anděly i do třídy MŠ. Mikuláš byl hodný a čerty usměrňoval a po zazpívání písničky či básničky dostaly všechny děti odměnu.
 
Bitva Tří císařů
V pátek 30. 11. jsme jeli do Křenovic do improvizovaného ležení francouzských vojáků při příležitosti výročí Bitvy Tří císařů. Děti viděli dobové kostýmy, dílnu kováře, vojenského lékaře i vězení.
 
Divadlo
22. 11. jsme s dětmi jeli do brněnského divadla Radost na pohádku „Budulínek z hudebky“. Pro děti bylo představení velký zážitek a pohádka byla povedená.
Logopedie
15. 11. se ve třídě Koťátek uskutečnila přednáška na téma „Rozvoj komunikačních schopností u dětí“. Paní logopedka z SPC Vyškov také provedla kontrolu výslovnosti u dětí a zodpovídala na dotazy přítomných rodičů.
 
Školní rok 2018/2019 jsme zahájili v pondělí 3. 9.
Po prázdninách jsme se plni zážitků sešli opět v mateřské škole.
 
Hudební představení
V úterý 25. 9. jsme společně se žáky ZŠ viděli hudební představení skupiny Marbo „Tajemství písniček.“ Děti si představení moc užily.
Divadlo
Ve čtvrtek 11. 10. jsme jeli do Zbýšova a zhlédli jsme tam představení divadla Rolničky. Pohádka o nemocném krtkovi se dětem líbila.
Co nás čeká v listopadu
  • 15. 11. – ve třídě Koťátek se uskuteční přednáška pro rodiče zaměřená na logopedii. Zároveň proběhne i logopedické vyšetření dětí.
  • 22. 11. – jedeme  do brněnského divadla Radost, bližší informace budou na nástěnkách třídy.
Hasiči
V pátek 1. 6. jsme završili oslavu Dne dětí na zábavném dopoledni s hasiči. Akce se konala u rybníku v obci Hostěrádky – Rešov a dobrovolní i profesionální hasiči měli pro děti nachytané různé úkoly. Děti si mohly prohlédnout vozový park a na závěr přiletěl i vrtulník. Akce se velmi vydařila.
  
Den dětí
Ve čtvrtek 31. 5. jsme pro děti v rámci oslavy Dne dětí přichytali tradiční opékání špekáčků. Děti si opekly špekáčky a potom si hrály na školní zahradě.
   
Výlet
Letošní školní výlet se uskutečnil ve středu 23. 5. Jeli jsme do Lysic na zámek, kde pro nás byla nachystána pohádka o princi Bajajovi a ukázka dobových řemesel. Prošli jsme se i v zámecké zahradě.
 
Pasování předškoláků
Budoucí školáci byli 15. 5. slavnostně pasováni na školáky. Akce se účastnil pan starosta a děti dostaly malý dárek. Na závěr jsme si zazpívali a zatancovali.
 
Besídka ke Dni matek
10. 5. se v MŠ uskutečnily besídky pro maminky. Vystoupení si připravily děti ze třídy Koťátek i ze třídy Broučků. Děti si připravily pásmo básní, písní a tanečků. Věříme, že se vystoupení maminkám líbilo.
 
Oční vyšetření
Dne 18. 4. proběhlo v MŠ oční vyšetření dětí. Screening proběhl pro přihlášené děti ve třídě Koťátek, vyšetření se účastnili i rodiče.
Barevný les
V pondělí 16. 4. se starší děti zúčastnily muzikoterapie s názvem Barevný les. Pro každé dítě byl připraven speciální buben „Drumben“ a děti bubnovaly podle instrukcí lektorky.