Mateřská škola

Informativní schůzka pro rodiče
Mateřská škola v Šaraticích oznamuje, že informativní schůzka pro školní rok 2020/21 se bude konat ve středu 26. srpna v 16 hodin v budově MŠ Malá Amerika.
Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí. Školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020.
 
                                                                                                              Věra Bugárová, ved. uč. MŠ

Prázdninový provoz MŠ bude od 1. 7. – 10. 7. 2020 ve třídě Koťátek. 

Od 13. 7. – 31. 8. 2020 bude MŠ uzavřena. Provoz začne opět v úterý 1. 9. 2020.

Přejeme všem pohodové prázdniny.

Otevření zahrady

Na závěr školního roku jsme slavnostně otevřeli školní zahradu. Projekt s názvem Oranžové hřiště vznikl ve spolupráci s firmou ČEZ. Herní prvek se skluzavkou je dětmi hojně využíván, stejně tak opravené pískoviště a nová dlažba. Slavnostního otevření se zúčastnili paní ředitelka, pan starosta a rodiče dětí. Strávili jsme příjemné dopoledne.
  
Vyšetření očí
V pondělí 22. 6. proběhlo ve školce oční vyšetření. Screening prováděla odborná lékařka.
Výlet
Ve středu 17. 6. jsme s dětmi pěšky vyrazili na pochod na Mohylu míru. Všechny děti výlet zvládly, v cíli cesty je čekala sladká odměna.
  
Olympiáda
Dne 9. 6. se konal již XVIII. ročník školní olympiády na sportovním areálu v Šaraticích. Děti soutěžily v disciplínách jízda na koloběžce, hod míčkem, pětiskok, krátký a dlouhý běh. Vyhodnocení vítězů a předání odměn proběhlo druhý den ve školce.
  
Pasování předškoláků
Na zahradě MŠ proběhlo tradiční pasování předškoláků. Pasování se ujal pan starosta a popřál budoucím školákům vše nejlepší. Na upomínku na MŠ dostal každý předškolák malý dárek.
 
Den dětí
Mezinárodní den dětí jsme v MŠ oslavili na naší zahradě. Pro děti jsme přichystali program, ve kterém plnily úkoly na různých stanovištích a překážkové dráze. Na závěr nechyběla ani diskotéka.
  
Divadlo
V úterý 11. 2. bylo ve Zbýšově představení divadla Šikulka. Pro děti byly přichystány tři výchovné pohádky a písnička.
  
Planetárium
V úterý 28. 1. přijelo do Šaratic mobilní planetárium Morava. V nafukovací kopuli byla pro nás přichystána pohádka o hvězdné obloze. Děti měly velký zážitek.