Mateřská škola

Co nás čeká v červnu
- pasování předškoláků 
- beseda s policií 
- sportovní olympiáda 
- pochod na Mohylu Míru 
- týden radosti – rozloučení s předškoláky, návštěva v ZŠ 
Den dětí
Den dětí jsme oslavili 30. 5. na zahradě MŠ. Děti si opekly špekáčky, zazpívaly písničky a na zahradě pro ně byla připravena překážková dráha.
Výlet
Školní výlet do ZOO Vyškov se uskutečnil v pondělí 20.5. Počasí bylo sice deštivé, ale i tak se výlet vydařil. V zahradě jsme si prohlédli zvířata a pro větší děti byl připraven i výukový program o včelách.
Divadlo
Ve středu 15. 5. jsme zhlédli divadelní představení ve Zbýšově. Tentokrát pro nás byly připraveny pohádky o aktuálních tématech, např. hádka mezi sourozenci, mluvení s cizími lidmi a třídění odpadů.
Další divadelní představení na nás čekalo 29. 5. opět ve Zbýšově. Pohádka byla o zajíčkovi, kterého bolel zoubek.
  
Besídka
V úterý 7. 5. byla v obou třídách MŠ přichystána besídka k příležitosti Dne matek. Děti si pro maminky nazkoušely pásmo básní, písní a tanečků a vyrobily pro ně malý dárek.
Představení
23. 4. jsme spolu se školáky viděli žonglérské představení v místní tělocvičně. Úchvatná žonglérská show byla doplněna o psí akrobacii. Na závěr si děti mohly pohladit mývala.
 
Roboti
Ve čtvrtek 28. března byla pro starší děti připravena akce ve spolupráci s MAP Slavkov pro rozvoj počítačové gramotnosti. Děti měly k dispozici OZOBOTy . Za pomoci speciálních fixů kreslily dráhu a dávaly robotovi různé rozkazy. Akce byla velmi zajímavá.
 
Knihovna
Ve středu 28. března jsme navštívili místní knihovnu, kde se děti hravou formou seznámily s režimem knihovny, jak s knihou zacházet a kdo je spisovatel a ilustrátor. Na závěr si mohly knihy prohlédnout.
Morena
Ve středu 20. března jsme oslavili první jarní den společnou akcí s MŠ Hostěrádky-Rešov. Za zvuků písní a básní jsme hodili do řeky Litavy Morenu a pomyslně se tak rozloučili se zimou.
 
Divadlo
V úterý 19. března jsme jeli do Zbýšova, kde bylo pro nás MŠ Zbýšov a MŠ Hostěrádky připraveno divadelní představení. Děti viděly tři pohádky a společně si zazpívaly.
Přednášky pro rodiče
Ve čtvrtek 31. ledna v 16 hodin se uskuteční přednáška na téma: „Školní zralost“. Přednáška se bude konat v mateřské škole v Šaraticích, Malá Amerika 229. Srdečně zveme všechny rodiče. Psycholožka z PPP v Brně zodpoví všechny Vaše dotazy.
V pondělí 25. února od 16 hodin se uskuteční přednáška na téma: „Co můžeme udělat pro zdravý vývoj nohou našich dětí“. Přednáška se bude konat v mateřské škole v Šaraticích, Malá Amerika 229. Srdečně zveme všechny rodiče. Pracovníci Foot studia D3D Brno také provedou vyšetření stavu chodidel dětí a zodpoví všechny Vaše dotazy.
 
Divadelní představení
V pátek 7. 12. jsme byli pozvaní do MŠ Hostěrádky – Rešov, kde bylo pro děti přichystané představení „Slyšte, slyšte, aneb co se stalo v Betlémě.“ Děti se divadelního představení přímo účastnily a o to víc se divadlo líbilo.
 
Mikuláš
Ve středu 5. 12. dorazil Mikuláš s čerty i anděly i do třídy MŠ. Mikuláš byl hodný a čerty usměrňoval a po zazpívání písničky či básničky dostaly všechny děti odměnu.
 
Bitva Tří císařů
V pátek 30. 11. jsme jeli do Křenovic do improvizovaného ležení francouzských vojáků při příležitosti výročí Bitvy Tří císařů. Děti viděli dobové kostýmy, dílnu kováře, vojenského lékaře i vězení.
 
Divadlo
22. 11. jsme s dětmi jeli do brněnského divadla Radost na pohádku „Budulínek z hudebky“. Pro děti bylo představení velký zážitek a pohádka byla povedená.
Logopedie
15. 11. se ve třídě Koťátek uskutečnila přednáška na téma „Rozvoj komunikačních schopností u dětí“. Paní logopedka z SPC Vyškov také provedla kontrolu výslovnosti u dětí a zodpovídala na dotazy přítomných rodičů.
 
Školní rok 2018/2019 jsme zahájili v pondělí 3. 9.
Po prázdninách jsme se plni zážitků sešli opět v mateřské škole.
 
Hudební představení
V úterý 25. 9. jsme společně se žáky ZŠ viděli hudební představení skupiny Marbo „Tajemství písniček.“ Děti si představení moc užily.
Divadlo
Ve čtvrtek 11. 10. jsme jeli do Zbýšova a zhlédli jsme tam představení divadla Rolničky. Pohádka o nemocném krtkovi se dětem líbila.
Co nás čeká v listopadu
  • 15. 11. – ve třídě Koťátek se uskuteční přednáška pro rodiče zaměřená na logopedii. Zároveň proběhne i logopedické vyšetření dětí.
  • 22. 11. – jedeme  do brněnského divadla Radost, bližší informace budou na nástěnkách třídy.
Hasiči
V pátek 1. 6. jsme završili oslavu Dne dětí na zábavném dopoledni s hasiči. Akce se konala u rybníku v obci Hostěrádky – Rešov a dobrovolní i profesionální hasiči měli pro děti nachytané různé úkoly. Děti si mohly prohlédnout vozový park a na závěr přiletěl i vrtulník. Akce se velmi vydařila.
  
Den dětí
Ve čtvrtek 31. 5. jsme pro děti v rámci oslavy Dne dětí přichytali tradiční opékání špekáčků. Děti si opekly špekáčky a potom si hrály na školní zahradě.
   
Výlet
Letošní školní výlet se uskutečnil ve středu 23. 5. Jeli jsme do Lysic na zámek, kde pro nás byla nachystána pohádka o princi Bajajovi a ukázka dobových řemesel. Prošli jsme se i v zámecké zahradě.
 
Pasování předškoláků
Budoucí školáci byli 15. 5. slavnostně pasováni na školáky. Akce se účastnil pan starosta a děti dostaly malý dárek. Na závěr jsme si zazpívali a zatancovali.
 
Besídka ke Dni matek
10. 5. se v MŠ uskutečnily besídky pro maminky. Vystoupení si připravily děti ze třídy Koťátek i ze třídy Broučků. Děti si připravily pásmo básní, písní a tanečků. Věříme, že se vystoupení maminkám líbilo.
 
Oční vyšetření
Dne 18. 4. proběhlo v MŠ oční vyšetření dětí. Screening proběhl pro přihlášené děti ve třídě Koťátek, vyšetření se účastnili i rodiče.
Barevný les
V pondělí 16. 4. se starší děti zúčastnily muzikoterapie s názvem Barevný les. Pro každé dítě byl připraven speciální buben „Drumben“ a děti bubnovaly podle instrukcí lektorky.