Školní řád

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

         Mateřská škola má dvě třídy s celodenním provozem.
         Třída Koťátek je s určenou dobou pobytu od 6.30 do 16.30 hod,
         třída Broučků je s určenou dobou pobytu od 7.45 do 15.45 hodin.
 
V měsících červenci a srpnu může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanovený
provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka
školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání
se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.

Celé znění>>