Školní řád

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

  • Mateřská škola má dvě třídy s celodenním provozem, s určenou dobou pobytu od 6.30 do 16.30 hod.

  • V měsících červenci a srpnu může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.

Celé znění>>