Školní družina

Velikonoční tvoření
  
Jaro ve školní družině
 
I v družině se těšíme na jaro. Sluníčko a teplé počasí se snažíme přivolat svými výrobky, které jsme věnovali nejen maminkám, ale i babičkám.
  
Do školní družiny byla zakoupena nová stavbnice Mija, která podporuje tvořivost a kreativitu dětí. 
 
Chystáme se na pořádnou zimu...
 
                            
Příprava na Halloween...
  
Na dětském hřišti se nám líbí...
               
  
Přáníčka ke Dni matek
  
Březen byl věnován především velikonoční tematice. Tvořili jsme komunitní kruhy, povídali si o zvycích a tradicích u nás i v cizině a nechybělo i vyrábění velikonočních zajíců, oveček a zdobení vajíček. Na konci března proběhly dílničky, kde si děti vyrobily pomocí techniky savování krásná trika, které si odnesly domů.
   
V únoru jsme se v komunitních kruzích věnovali tématu sv. Valentýn. Přiblížili jsme si odkud tento svátek pochází, jak se slaví v České republice a ostatních zemích. Děti vyráběly různé valentýnské výrobky a zúčastnily se soutěže o nejhezčí valentýnské srdíčko, která byla v rámci celé školy. 
  
V měsíci lednu jsme se v rámci komunitních kruhů věnovali tématu tří králů. Kdo jsou Tři králové o tříkrálové sbírce a na to posléze navázali na téma pozornosti a bezpečnosti při zimních sportech, především bezpečném lyžování a bruslení na rybnících. Nechybělo také zimní vyrábění a procházky po okolí. Koncem ledna pod vedením paní učitelky Moniky Šponerové proběhly výtvarné dílničky, ve kterých děti pracovaly s FIMO hmotou a odnesly si krásně nazdobené čajové lžičky.
  
Cvičení jógy pro zdraví i odpočinek nás baví...
Zimní radovánky
prosinci jsme se věnovali tématům sv. Mikuláš, svátek sv. Barbory a dalším vánočním zvykům a tradicím. Na to navázala paní vychovatelka Silvie Bartošová, která s dětmi secvičila představení o vánočním betlémě. Poslední den před vánočními prázdninami proběhnou ve všech oddělení vánoční besídky. Posedíme u vánočního stromečku, ochutnáme cukroví, rozdáme si dárečky a zazpíváme si vánoční koledy.
Na konci listopadu jsme s dětmi začali vyrábět výrobky na vánoční jarmark, kterým byl zahájen adventní čas. Nechyběly ani výtvarné dílničky, ve kterých děti vyráběly zamrzlé svícny, ze kterých měly velkou radost. V komunitních kruzích jsme si povídaly o adventu a tradicích s ním spojených. 
Říjen a začátek listopadu se nesly v duchu halloweenu. Děti vyráběly strašidýlka, dýně a pavouky. V rámci komunitního kruhu jsme si povídali o rozdílech oslav tohoto svátku ve světě a u nás. Nevynechali jsme ani karneval v halloweenských maskách, který mají děti v oblibě.