Řád ŠD

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména a vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Poslání školní družiny
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.
Činnost družiny je určena přednostně pro žáky 1. až 4. ročníku školy. Přihlásit do ŠD se mohou i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce, ale pouze čekají v určité dny na zájmové kroužky probíhající v budově školy či zůstávají ve škole do odjezdu autobusu. 

Celé znění řádu ŠD>>