Zaměstnanci

Vychovatelky:

I. oddělení        Iva Ludíková                                  ludikova.zssar@seznam.cz                            778 113 696

II. oddělení       Pavlína Novoměstská                     novomestska.zssar@seznam.cz                      608 219 502       
III. oddělení      Romana Skaličková                        skalickova.zssar@seznam.cz                          602 352 991