Ceny obědů

Jídelníček

Výdej stravy

11.25 - 13.25 hodin

Výdej stravy první den neplánované
nepřítomnosti pro nemocné děti

11.00 - 11.20 hodin

Výše zálohy  pro jednotlivé kategorie od 1. 9. 2017:             

           1.  3-6 let                         704,- Kč          celodenní stravování (MŠ
           1.  3-6 let                         528,- Kč          polodenní stravování (MŠ)
           2.  7-10 let                       770,- Kč          celodenní stravování (MŠ)
           2.  7-10 let                       594,- Kč          polodenní stravování (MŠ)
           2.  7-10 let                       396,- Kč          obědy (ZŠ)
           2.  7-10 let                       616,- Kč          obědy (ZŠ) + svačiny ve školní družině
           3.  11-14 let                     462,- Kč          obědy (ZŠ)
           4.  15 a více let                484,- Kč          obědy (ZŠ)
 
Strávníci jsou do jednotlivých kategorií zařazováni podle věku. Do věkových kategorií jsou zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.