Ceny obědů

Jídelníček

Výdej stravy

11.25 - 13.25 hodin

Výdej stravy první den neplánované
nepřítomnosti pro nemocné děti

11.00 - 11.20 hodin

Výše zálohy  pro jednotlivé kategorie od 1. 9. 2017:             

            3-6 let                         704,- Kč          celodenní stravování (MŠ
            3-6 let                         528,- Kč          polodenní stravování (MŠ)
            7-10 let                       770,- Kč          celodenní stravování (MŠ)
            7-10 let                       594,- Kč          polodenní stravování (MŠ)
            7-10 let                       396,- Kč          obědy (ZŠ)
            7-10 let                       616,- Kč          obědy (ZŠ) + svačiny ve školní družině
            11-14 let                     462,- Kč          obědy (ZŠ)
            15 a více let                484,- Kč          obědy (ZŠ)