Základní škola

Zakončení plaveckého výcviku
Dnešním dnem žákům 2. a 3. třídy skončil plavecký výcvik v Bučovicích. Za své výkony obdrželi ,,Mokrá vysvědčení“. Všem zúčastněným plavcům gratulujeme.
 
Den úsměvů
Žáci druhé třídy se letos poprvé zúčastnili projektu 72 hodin s názvem ,,Den úsměvů“. Uskutečnil se 10. října v Domově u Františka v Újezdu u Brna.  Program se vydařil a měl veliký ohlas u klientů, ale i u pracovníků domova. Žáci si připravili veselé písničky, básničky, tanečky a na závěr obdarovali klienty vyrobenými dárečky. Mezi všemi vládla příjemná a milá atmosféra. Tímto projektem a zároveň svojí pracovitostí žáci ukázali, že i když jsou ještě malí, tak dokážou velké věci a mají srdce na pravém místě. Tímto děkujeme Všem, kdo se na projektu podíleli a také velké dík patří Domovu u Františka v Újezdu u Brna.
Za kolektiv paní asistentka Jitka Pospíšilová a paní učitelka Linda Šponerová.
  ​
Minifotbal
Ve středu 25. 9. 2019 se ve Slavkově u Brna konalo okrskové kolo v minifotbale žáků 7. – 9. tříd. Žáci naší školy si nevedli vůbec špatně. V turnaji získali 11 bodů za výhry nad družstvy Křenovic a Slavkov Komenského a remízy s družstvy Otnic a Slavkov Tyršova. Po sečtení výsledků bohužel vinou horšího skóre obsadili konečné 2. místo. Přesto klukům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme příště více štěstí. Na turnaji hráli: Adam Šimeček, Michal Paseka, Tomáš Kučera, Jakub Kvoch, Martin Havránek, Lukáš Kříž, Filip Trousil, Vojtěch Ondráček, Lukáš Paseka a Jakub Jegla.
Přespolní běh
Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se na atletickém stadionu ve Vyškově uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu, což je soutěž družstev, ve které se sčítají výsledky nejlepších čtyř závodníků školy v dané kategorii. V kategorii mladších dívek dosáhla nejlepšího umístění, z celkového počtu 49 dívek, Denisa Surovcová (15. místo) a Julie Kopečková (23. místo). V kategorii mladších chlapců běželo 53 závodníků a skvělého výsledku dosáhl Lukáš Paseka, který doběhl na 6. místě. Nejlépe se však našim žákům dařilo v kategorii starších chlapců, kde v konkurenci 52 závodníků obsadil Jakub Kvoch 3. místo a Adam Šimeček 14. místo. Přestože jsme v družstvech neobsadili medailové pozice, tak nám všichni žáci, kteří se běhu zúčastnili, udělali velkou radost.
Dopravní hřiště
Dne 12.9.2019 si žáci 4.třídy zpestřili výuku na dopravním hřišti ve Vyškově. Žáci byli seznámeni hravou formou s bezpečností na silnici, s dopravními značkami, semafory, křižovatkami a jízdními pruhy. Poté se přemístili na dopravní hřiště, kde si svoje teoretické znalosti vyzkoušeli v praxi. Vzhledem ke krásnému počasí si žáci dopravní hřiště užili.
  
První den ve škole
Naše škola přivítala v letošním školním roce 34 nových prvňáčků. Děti a rodiče v tento slavnostní den přišla pozdravit paní ředitelka, starostové ze spádových obcí a manažerka s hráči hokejového klubu HC Kometa Brno.
Přivítat prvňáčky přišli i žáci třetích tříd, kteří si pro mladší kamarády připravili krátké kulturní vystoupení.
Pro žáky prvních tříd byly připraveny pěkné dárky .
Přejeme dětem, aby se jim ve škole líbilo a našli mnoho nových kamarádů. 
  
Sportovní den
V úterý 25. 6. 2019 žáci 6 - 8. třídy a ve středu 26. 6. 2019 žáci 3. – 5. tříd plnily disciplíny Sazka Olympijského víceboje, což je největší školní sportovní projekt zaměřený na rozvoj jejich pohybové všestrannosti. Každý žák musel absolvovat 9 vybraných disciplín – běh na 1000 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, běh na 60 m, trojskok, hod 2 kg míčem, přeskoky švihadla za 2 minuty na 4 způsoby, 2 minuty driblingu s basketbalovým míčem, 2 minuty sedy – lehy. Přes v obou dnech panující velmi horké počasí, děti předvedly velkou snahu a vůli ukázat svůj nejlepší výkon, za který by získaly větší bodové ohodnocení. Ti nejlepší z každé třídy získali medaili a diplom. Děti, kterým se tolik nedařilo, nemusely být smutné, protože i ony dostaly zaslouženou odměnu. Velké poděkování patří žákům 9. třídy, kteří provázeli děti po jednotlivých stanovištích nebo na nich byli jako rozhodčí.
Vítězi se stali: 3. třída - Emma Kolaříková, Jaroslav Matyáš, 4. třída - Míša Kučerová, Antonín Špaček, 5. třída - Klára Ptáčková, Ondřej Šimek, 6. třída – Veronika Koutná, Marek Robeš, 7. třída – Kristýna Wright, Šimon Koutný, 8. třída – Eliška Trnková, Adam Šimeček.
  
  
Fotbalový pátek ve škole
V pátek 21. 6. bylo pro žáky 1. – 4. třídy uspořádáno fotbalové dopoledne.  Celou akci připravili a vedli místní fotbaloví trenéři. Nejprve si žáci vyslechli přednášku pana Luboše Kaloudy o fotbalu. Na místním fotbalovém hřišti si poté všichni mohli vyzkoušet míčové hry a fotbalový trénink.
Žákům se sportovní den moc líbil a trenérům za jejich práci děkujeme.
 
Koncert na závěr školního roku
Ve čtvrtek 13. 6. 2019 se na naší škole uskutečnil tradiční koncert pod vedením pana učitele Petra Vosmeka. Vystoupily dva pěvecké sbory - Vlaštovičky a Dream. Je potěšující, kolik dětí má zájem o zpěv a zcela zaslouženě je publikum odměňovalo nadšeným potleskem.
I přes horké počasí, bylo vystoupení dětí pro všechny posluchače osvěžujícím a povznášejícím prožitkem.
 
EKO Den s Kometou
 Ve středu 12.5. 2019 se 36 dětí z naší školy, pod vedením pana Jonáše,  vydalo do obce Deblín na EKO Den s Kometou. Po příjezdu do lesa u obce Deblín se k nám přidal hokejista Komety, student Univerzity obrany a lesníci znalí prostředí jako vůdci. Snažili jsme se společně posbírat co nejvíc odpadků pohozených v lese. Poté čekal na děti doprovodný program plný zábavy a autogramiáda celého hokejového týmu. Všechny děti odjížděly s dobrým pocitem, že něco udělaly pro životní prostředí a získaly podpisy a fotky svých hokejových idolů.
  
Květinový den
Jako každoročně i letos 15. 5. 2019 se uskutečnila sbírka Ligy proti rakově Praha. Zvoleným letošním tématem je, Prevence nádorových onemocnění plic“. Naše žákyně 9. třídy podpořily tuto akci prodejem žlutých kytiček. Ve sbírce se vybralo 4900 Kč. Všem ze srdce děkujeme.
  
Každý rok se po celém světě slaví Den Země. Naše škola se opět zapojila a přiložila ruku k dílu sběrem odpadků po obci Šaratice. Akcí jsme dali najevo, že nám není naše planeta a prostředí na ní lhostejné.
Mahenovo divadlo
Dne 25.2. vyrazili žáci 3. a 4. třídy do Brna na divadelni představení Ostrov pokladů. Divadlo se dětem velmi líbilo a odnesly si krásné zážitky.
  
Ohlédnutí za školním plesem 2019