Základní škola

Z důvodu nemoci bude od středy 21. 10. 2020 do 1. 11. 2020 přerušen provoz školní jídelny pro všechny strávníky. Obědy budou všem hromadně odhlášeny.

Distanční výuka od 14. 10. 2020
V souvislosti s Usnesením Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č.1022  je zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, rovněž je zakázána osobní přítomnost žáků na zájmovém vzdělávání (školní družina, kroužky). 
Obědy na tyto dny budou dětem hromadně odhlášeny. V případě zájmu je potřeba obědy objednat e-mailem u vedoucí školní jídelny ([email protected]), příp. na tel. čísle 733 539 852. 
Potvrzení OČR škola nevydává.
Účast na distanční výuce je povinná. 
Ve dnech 26. a 27. 10. 2020 jsou stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.
 
 
Květinový den
Dne 30. září se konal 24. ročník sbírky ,,Český den proti rakovině". Tohle datum je netradiční, vzhledem k epidemii Covid 19, které bylo přesunuto z května na září. I letos se zapojili naše žákyně 9. třídy - Adéla Pitrová, Adriana Vávrová, Tereza Ondráčková a Andrea Chalúpková. Tématem byla nádorová onemocnění a jejich prevence. Výtěžek ze sbírky činil 2700 korun. Všem zúčastněným děkujeme za podporu.
                                                                                                                      pí as. Jitka Pospíšilová 
 
NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STRANICE  
s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin platí:
  • Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
  • U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění. 
  • U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem).                   

Celé znění mimořádného opatření>>

1. září 2020
zavítalo do naší školy 31 prvňáčků. Děti přivítala paní ředitelka, třídní učitelka a starostové obcí, kteří žákům rozdali drobné dárky.
Dětem přejeme hodně krásných zážitků, spoustu kamarádů a pohodový školní rok.
 
                        
Včelí bzučení
V úterý 4. 2. se žáci 3. A, 3. B a 4. třídy zúčastnili výchovně vzdělávacího programu s názvem ,,Včelí bzučení“.  Do školy přijeli majitelé rodinného včelařství z Kuřimi. Děti se dozvěděly mnoho včelích tajemství od výživy včelích miminek, včelí práce od uklízečky až po létavku, odhalily tajemství propolisu i tvorby a “výroby” včelího vosku. Na závěr programu si mohly prohlédnout pozorovací prosklený úl, dřevěný úl a včelařské pomůcky. Všichni dostali sladkou upomínku v podobě pravého včelího medu. Program byl velice zajímavý a poutavý.
   
Ohlédnutí za školním plesem 2020