Základní škola

      
Loutkové divadlo v Brně
Žáci 2. třídy navštívili krásné loutkové divadlo, kde jim byla představena pohádka ,, Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce“.  Představení se všem moc líbilo a naladilo nás na blížící se vánoční atmosféru.
Mikuláš 2019
Dne 5. prosince naši školu a školku navštívil Mikuláš, Čert a Anděl, na kterého se naše děti velmi těšily. Za jejich pěvecké a básnické výkony byly odměněny.
 
Svět práce
V hodinách Světa práce pod vedením pí uč. Romana Holoubka, žáci tvoří krásné dřevěné výrobky. Děti se učí pracovat se dřevem  - pilovat, obrušovat a lakovat své výrobky, které jim dělají velkou radost. Některé výrobky jsme vybrali a věnujeme je dětem jako vánoční dárek.
Vodící psi
Ve dnech 20. 11. a 26. 11. 2019 proběhla pro žáky 4. a 7. třídy beseda na téma ,,Vodící pes ve službě člověku“ ve spolupráci s MAP Slavkov u Brna. Během besedy se žáci dozvěděli, jak probíhá výchova a výcvik vodících psů, co patří k jeho povinným dovednostem a jak vypadá každodenní život nevidomého člověka.
  
Ekologická exkurze - Sluňákov
Dne 19. listopadu se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili zajímavé exkurze v centru environmentální výchovy Sluňákov. Pro čtvrťáky byl připraven program „Jak vzniká papír“. Připomněli si, kde všude se používá papír v běžném životě, vysvětlili si, kde a z čeho papír vzniká a na závěr si vlastnoručně vytvořili ruční papír. Páťáci se při svém výukovém programu „Bobrům na stopě“ zabývali životem bobrů. Pátrali po bobřích stopách a zajímavostech bobřího života a prakticky si pak vyzkoušeli i výrobu sádrového odlitku bobří stopy.
   
Předvánoční pečení a zdobení perníčků 
Ve středu 13. 11. a ve čtvrtek 14. 11. se naší školou linula krásná vůně pečených perníčků. Za pomoci našich šikovných kuchařek nám šla práce pěkně od ruky. Pomocí vykrajovátek jsme tvořili například čertíky, andílky a srdíčka pro radost našim blízkým.
  
110. výročí školy
V tomto roce si připomínáme 110. výročí naší školy. Ve škole se začalo vyučovat 18. října 1909. Za dobu jejího trvání se jí dotklo nemálo významných událostí: dvě světové války, různé stagnační a pokrokové tendence. Škola působí moderně a sympaticky. Je stále krásná, protože do ní neustále proudí nový život- naše děti.
K tomuto výročí si žáci připravili ve dnech 18. 10. a 19. 10. ukázkové hodiny výuky za doby Marie Terezie, ruského jazyka a moderní výuku anglického jazyka. Poté následovala taneční vystoupení žáků, při kterých si každý zavzpomínal na spartakiádu roku 1985. Celý program byl velmi zdařilý a poděkování patří nejen dětem, ale také všem, kteří se přípravám věnovali. 
Exkurze žáků 9. třídy
Ve středu 15. 10. 2019 jsme se žáky navštívily Servisní středisko elektrického nářadí Bosch Mikulov. Firma poskytuje studentům průmyslových škol a odborných učilišť v průběhu studia odbornou praxi s možností zakončení vyhláškou č. 50/1978 Sb. Studentům tak umožňuje odborné uplatnění v elektrotechnice.
 
Historická Praha
10. a 11. října se žáci 9. třídy zúčastnili exkurze do Prahy. Navštívili areál Pražského hradu. Prohlédli si katedrálu svatého Víta a starý královský palác, především pak Vladislavský sál. Večer zhlédli v Divadle na Vinohradech představení Harold a Maud.
Druhý den navštívili židovský hřbitov s Pinkasovou synagogou. Odpoledne byla v plánu prohlídka Národního památníku hrdinů heydrichiády.
Všichni žáci si návštěvu Prahy velmi chválili a jako nejlepší zážitek vyhodnotili Národní památník hrdinů heydrichiády.
Zakončení plaveckého výcviku
Dnešním dnem žákům 2. a 3. třídy skončil plavecký výcvik v Bučovicích. Za své výkony obdrželi ,,Mokrá vysvědčení“. Všem zúčastněným plavcům gratulujeme.
 
Den úsměvů
Žáci druhé třídy se letos poprvé zúčastnili projektu 72 hodin s názvem ,,Den úsměvů“. Uskutečnil se 10. října v Domově u Františka v Újezdu u Brna.  Program se vydařil a měl veliký ohlas u klientů, ale i u pracovníků domova. Žáci si připravili veselé písničky, básničky, tanečky a na závěr obdarovali klienty vyrobenými dárečky. Mezi všemi vládla příjemná a milá atmosféra. Tímto projektem a zároveň svojí pracovitostí žáci ukázali, že i když jsou ještě malí, tak dokážou velké věci a mají srdce na pravém místě. Tímto děkujeme Všem, kdo se na projektu podíleli a také velké dík patří Domovu u Františka v Újezdu u Brna.
Za kolektiv paní asistentka Jitka Pospíšilová a paní učitelka Linda Šponerová.
  ​
Minifotbal
Ve středu 25. 9. 2019 se ve Slavkově u Brna konalo okrskové kolo v minifotbale žáků 7. – 9. tříd. Žáci naší školy si nevedli vůbec špatně. V turnaji získali 11 bodů za výhry nad družstvy Křenovic a Slavkov Komenského a remízy s družstvy Otnic a Slavkov Tyršova. Po sečtení výsledků bohužel vinou horšího skóre obsadili konečné 2. místo. Přesto klukům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme příště více štěstí. Na turnaji hráli: Adam Šimeček, Michal Paseka, Tomáš Kučera, Jakub Kvoch, Martin Havránek, Lukáš Kříž, Filip Trousil, Vojtěch Ondráček, Lukáš Paseka a Jakub Jegla.
Přespolní běh
Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se na atletickém stadionu ve Vyškově uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu, což je soutěž družstev, ve které se sčítají výsledky nejlepších čtyř závodníků školy v dané kategorii. V kategorii mladších dívek dosáhla nejlepšího umístění, z celkového počtu 49 dívek, Denisa Surovcová (15. místo) a Julie Kopečková (23. místo). V kategorii mladších chlapců běželo 53 závodníků a skvělého výsledku dosáhl Lukáš Paseka, který doběhl na 6. místě. Nejlépe se však našim žákům dařilo v kategorii starších chlapců, kde v konkurenci 52 závodníků obsadil Jakub Kvoch 3. místo a Adam Šimeček 14. místo. Přestože jsme v družstvech neobsadili medailové pozice, tak nám všichni žáci, kteří se běhu zúčastnili, udělali velkou radost.
Dopravní hřiště
Dne 12.9.2019 si žáci 4.třídy zpestřili výuku na dopravním hřišti ve Vyškově. Žáci byli seznámeni hravou formou s bezpečností na silnici, s dopravními značkami, semafory, křižovatkami a jízdními pruhy. Poté se přemístili na dopravní hřiště, kde si svoje teoretické znalosti vyzkoušeli v praxi. Vzhledem ke krásnému počasí si žáci dopravní hřiště užili.
  
První den ve škole
Naše škola přivítala v letošním školním roce 34 nových prvňáčků. Děti a rodiče v tento slavnostní den přišla pozdravit paní ředitelka, starostové ze spádových obcí a manažerka s hráči hokejového klubu HC Kometa Brno.
Přivítat prvňáčky přišli i žáci třetích tříd, kteří si pro mladší kamarády připravili krátké kulturní vystoupení.
Pro žáky prvních tříd byly připraveny pěkné dárky .
Přejeme dětem, aby se jim ve škole líbilo a našli mnoho nových kamarádů.