Základní škola

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ
K zápisu své děti přihlásíte pomocí elektronické přihlášky. Po registraci vám přijde na vámi zadanou e-mailovou adresu zpráva i s registračním číslem.
Na webových stránkách školy najdete vlevo v červeném rámečku odkaz Zápis do 1. třídy, který rozkliknete.
 
Úřední hodiny v době nouzového stavu
Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 9.00 do 11.00 hod.
Ošetřovné si vyzvedávejte v tuto dobu.
Děkujeme
 
Z důvodu nařízení ministra zdravotnictví ČR se v souvislosti s šířením koronaviru zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
ZŠ Šaratice bude pro žáky od 11. 3. 2020 uzavřena. O jejím znovuotevření budou rodiče a žáci informováni podle vývoje situace (celostátní média, místní rozhlas, webové stránky školy).
 
Včelí bzučení
V úterý 4. 2. se žáci 3. A, 3. B a 4. třídy zúčastnili výchovně vzdělávacího programu s názvem ,,Včelí bzučení“.  Do školy přijeli majitelé rodinného včelařství z Kuřimi. Děti se dozvěděly mnoho včelích tajemství od výživy včelích miminek, včelí práce od uklízečky až po létavku, odhalily tajemství propolisu i tvorby a “výroby” včelího vosku. Na závěr programu si mohly prohlédnout pozorovací prosklený úl, dřevěný úl a včelařské pomůcky. Všichni dostali sladkou upomínku v podobě pravého včelího medu. Program byl velice zajímavý a poutavý.
   
Ohlédnutí za školním plesem 2020
  
Bruslení v Dambořicích
V pátek 10. 1. 2020 se žáci 4. třídy vydali v rámci výuky tělesné výchovy bruslit na zimní kluziště do Dambořic. Žáci byli bruslením nadšeni.
   
Mobilní planetárium
Před Vánocemi k nám zavítalo poprvé mobilní planetárium. Všichni jsme byli zvědaví, co nás čeká. Pro žáky 3. A, 3. B, 4., 5. a 6. B byl připravený film Neuvěřitelný vesmír. Žáci se dozvěděli např. jak vznikl vesmír, co je to planetární mlhovina, jak se jmenuje naše domovská galaxie atd. Netradiční zážitek uvnitř kopule, kde se program odehrával, se dětem moc líbil.
 
Den řemesel
Na začátku prosince se žáci 3. A a 4. třídy zúčastnili akce ,,Den řemesel“ v Křenovicích ve spolupráci s MAP Slavkov u Brna. Pro děti bylo připraveno 5 stanovišť, kde si mohly vyzkoušet tradiční řemesla jako drátenictví, košíkářství, hrnčířství, sklářství nebo výrobu papíru. Žáci si vyrobili drobné dárky, které se jim moc povedly.
    
Projekt pro prvňáčky
Prvňáčci se zúčastnili jihomoravského projektu v říši vědy techniky a historie. V rámci tohoto projektu navštívili planetárium, zámek Slavkov a VIDA centrum v Brně. Všechny výlety se jim líbily. Nově byla do projektu zařazena prohlídka zámku ve Slavkově, kterou nám zprostředkovala paní Michaela Půčková.
V průběhu prohlídky měla paní průvodkyně připravené zajímavé otázky a na závěr se žáci podívali do městské knihovny, kde dostali malé dárečky. Milá paní knihovnice Jarmila Urbánková seznámila děti s knihami pro nejmenší čtenáře.
 
Vánoční tvoření s rodiči,
které se konalo 12. 12. 2019 od 15. 00 do 18.00 ve třídách v přízemí mělo velký úspěch. Pod vedením pedagogů a žáků si mohly děti vyrobit drobný vánoční dárek, jako např. vánoční přání, ozdobu na stromek nebo ozdobit květináč zimními motivy. Po dobu výroby dárku byla pro rodiče připravena školní kavárna, kde si mohli odpočinout a strávit příjemné adventní chvíle.
  
Loutkové divadlo v Brně
Žáci 2. třídy navštívili krásné loutkové divadlo, kde jim byla představena pohádka ,, Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce“.  Představení se všem moc líbilo a naladilo nás na blížící se vánoční atmosféru.
Mikuláš 2019
Dne 5. prosince naši školu a školku navštívil Mikuláš, Čert a Anděl, na kterého se naše děti velmi těšily. Za jejich pěvecké a básnické výkony byly odměněny.
 
Svět práce
V hodinách Světa práce pod vedením pí uč. Romana Holoubka, žáci tvoří krásné dřevěné výrobky. Děti se učí pracovat se dřevem  - pilovat, obrušovat a lakovat své výrobky, které jim dělají velkou radost. Některé výrobky jsme vybrali a věnujeme je dětem jako vánoční dárek.
Vodící psi
Ve dnech 20. 11. a 26. 11. 2019 proběhla pro žáky 4. a 7. třídy beseda na téma ,,Vodící pes ve službě člověku“ ve spolupráci s MAP Slavkov u Brna. Během besedy se žáci dozvěděli, jak probíhá výchova a výcvik vodících psů, co patří k jeho povinným dovednostem a jak vypadá každodenní život nevidomého člověka.
  
Ekologická exkurze - Sluňákov
Dne 19. listopadu se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili zajímavé exkurze v centru environmentální výchovy Sluňákov. Pro čtvrťáky byl připraven program „Jak vzniká papír“. Připomněli si, kde všude se používá papír v běžném životě, vysvětlili si, kde a z čeho papír vzniká a na závěr si vlastnoručně vytvořili ruční papír. Páťáci se při svém výukovém programu „Bobrům na stopě“ zabývali životem bobrů. Pátrali po bobřích stopách a zajímavostech bobřího života a prakticky si pak vyzkoušeli i výrobu sádrového odlitku bobří stopy.
   
Předvánoční pečení a zdobení perníčků 
Ve středu 13. 11. a ve čtvrtek 14. 11. se naší školou linula krásná vůně pečených perníčků. Za pomoci našich šikovných kuchařek nám šla práce pěkně od ruky. Pomocí vykrajovátek jsme tvořili například čertíky, andílky a srdíčka pro radost našim blízkým.