Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Edukační skupiny
Edukační skupiny jsou přípravou na vstup do školy. Žáci se seznamují se školním prostředím a s učitelkami prvního stupně. Úkoly, které plní, rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku, uvolňují zápěstí, procvičují správnou výslovnost a řečové schopnosti. Napomáhají sluchovému, zrakovému a hmatovému vnímání.
Rodiče na skupinkách děti sledují a dané úkoly mohou procvičovat doma.
Edukační skupiny budou probíhat v učebně I. A třídy.
Termíny schůzek - vždy ve středu od 16:00 – 16:45h.
10. 4., 15. 5. 2019
 
 
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Školní rok 2019/2020 bude zahájen 2. 9. 2019 v 7.50 hod.
Třídní učitelky: Mgr. Dagmar Matyášová, Mgr. Dagmar Vlachová
První školní den si děti přinesou aktovku, přezůvky a ručník.
První týden budeme vyučování končit v 11.15 hod.
 
Provoz školní družiny: Ráno 6.45 – 7.45 hod., po vyučování 11.35 – 16.05 hod.
Přihlášky a podrobné informace poskytne rodičům první školní den vychovatelka Bc. Iveta Frintová.
Školní potřeby, které děti obdrží první školní den:
Učebnice, sešity – do ČJ, M, Prv
Písanky – 5 dílů – dostanou později
Skládací abecedu
Výkresy a náčrtníky
Plastelínu
Sadu barevných papírů
1 tužku
Nůžky
Kulatý a plochý štětec