Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Edukační skupiny
Edukační skupiny jsou přípravou na vstup do školy. Žáci se seznamují se školním prostředím a s učitelkami prvního stupně. Úkoly, které plní, rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku, uvolňují zápěstí, procvičují správnou výslovnost a řečové schopnosti. Napomáhají sluchovému, zrakovému a hmatovému vnímání.
Rodiče na skupinkách děti sledují a dané úkoly mohou procvičovat doma.
Edukační skupiny budou probíhat v učebně I. A třídy.
Termíny schůzek - vždy ve středu od 16:00 – 16:45h.
14. 11., 12. 12. 2018, 16. 1., 6. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5. 2019