Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Edukační skupiny
Edukační skupiny jsou přípravou na vstup do školy. Žáci se seznamují se školním prostředím a s učitelkami prvního stupně. Úkoly, které plní rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku, uvolňují zápěstí, procvičují správnou výslovnost a řečové schopnosti. Napomáhají sluchovému, zrakovému, hmatovému vnímání.
Rodiče na skupinkách děti sledují a dané úkoly mohou procvičovat doma.
Edukační skupiny budou probíhat ve třídě I. A.
Termíny schůzek - 12. 3., 16. 4., 14. 5.
                              - vždy ve čtvrtek od 16:00 do 16:45h.