Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Edukační skupiny
Edukační skupiny jsou přípravou na vstup do školy. Žáci se seznamují se školním prostředím a s učitelkami prvního stupně. Úkoly, které plní rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku, uvolňují zápěstí, procvičují správnou výslovnost a řečové schopnosti. Napomáhají sluchovému, zrakovému, hmatovému vnímání.
Rodiče na skupinkách děti sledují a dané úkoly mohou procvičovat doma.
Edukační skupiny budou probíhat ve třídě I. A.