Informace

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) ke vzdělávání ve SŠ pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.
Veškeré dostupné informace naleznete na www. cermat.cz nebo na stránkách MŠMT.