Aktuality

100. výročí vzniku Československa
Dne 24. 10. 2018 uspořádala naše škola pro rodiče taneční vystoupení. Žáci si pod vedením pí uč. Lindy Šponerové připravili krátká taneční vystoupení, která nás přenesla do jednotlivých období naší historie. Celý taneční program byl doplněn o výstavu obrázků z dílen našich žáků  ve výtvarné výchově a školní družině. Vzniklo i velmi krásné leporelo, které odráželo významné historické osobnosti a období.
  
 
První školní den
Opálení, odpočatí a plni krásných prázdninových vzpomínek jsme se vrátili zpět do školy. V letošním školním roce zasedlo do lavic ve dvou prvních třídách 33 prvňáčků. V přátelské atmosféře za účasti rodičů děti srdečně přivítala ředitelka školy, třídní učitelky a starostové spádových obcí. Děti obdržely od starostů dárky a pak si prohlédly nejen svoji třídu, ale i celou školu. Přejeme ze srdce všem žákům úspěšný školní rok a pohodu.
 
Den dětí 
Krásný den dětí pro nás připravili profesionální hasiči z požární stanice Vyškov, Slavkov u Brna a dobrovolní hasiči z Hostěrádek - Rešova. Děti si zde mohly vyzkoušet například hašení hořícího domečku, odchyt nebezpečného hmyzu, oblékání zásahového obleku, seznámení se s technikou PS Slavkov, dýchacími přístroji a  jejich funkčností.  Během programu byli žáci seznámeni s hašením hořícího oleje a s prevencí požáru v domácnostech. Největším překvapením dne byl přílet policejního vrtulníku. Děti si odnesly nezapomenutelné zážitky, které je poučí v oblasti požární bezpečnosti.
  
S úsměvem ke zdraví
Věnuj tělu více péče, ať ti zdraví neuteče! S tímto usměvavým heslem děkujeme všem zúčastněným, kteří podpořili celostátní sbírku nazvanou „Český den proti rakovině“. Naše žákyně 9. třídy získaly prodejem žlutých kytiček 4000 Kč na podporu léčby onkologických pacientů.
Děkujeme. 
                                 
Přednáška o dentální hygieně
Dne 7. 5. 2018 zavítaly na naši školu dentální hygienistky s přednáškou o správném čištění zubů.
  
Zápis do 1. třídy je pro dítě důležitou událostí.
Od 1. dubna do 30. dubna probíhají na základních školách zápisy do prvních tříd. Podle odhadů k nim letos přijde více než 135.000 dětí, asi pětina dětí bude mít odklad.
A jak vypadá situace po zápisu, který se konal 4. 4. 2018 v naší škole?
K zápisu do 1. třídy se dostavilo 46 dětí ze spádových obcí - ze Šaratic 13 dětí, z Hostěrádek-Rešova 14 a ze Zbýšova 19 dětí. Podstatnými kritérii pro přijetí do školy jsou samostatnost, schopnost soustředit se na plnění zadaného úkolu a v neposlední řadě dobrá výslovnost. Důležitá je také sociální zralost.
Naším cílem je zpříjemnit dětem i rodičům první kontakt se školním prostředím a podpořit u zápisu neformální pohádkovou atmosféru. V tom nám velmi ochotně pomáhají žáci 2. stupně. Podílí se nejen na organizaci zápisového odpoledne, ale starají se také o to, aby se dětem a rodičům ve škole líbilo. Čekání si rodiče s dětmi krátili v báječné atmosféře improvizované kavárny a herny. Zde bylo také pro všechny připraveno občerstvení a každé dítě obdrželo dárek.
Věříme, že si děti svůj první školní den u nás hezky užily.
   
  
Ohlédnutí za školním plesem 2018
 
Lyžařský výcvikový kurz
Ve dnech 22. – 26. ledna 2018 naše škola uspořádala lyžařský kurz v Jeseníkách. Zúčastnilo se 37 žáků z 6. a 7. třídy. Počasí nám přálo a sněhu bylo dostatek. Využívali jsme sjezdovku ve Žďárském potoce vhodnou pro začátečníky i pokročilé. Všichni zvládli jízdu na vlecích, zdatnější lyžaři a snowboardisté si během týdne zdokonalili svoji techniku. Ve volném čase jsme stavěli sněhové sochy a iglú. Výcvikový kurz splnil všechna očekávání a moc se nám líbil.
 
Medvídci                                                                Kokosy
 
Tučňáci                                                                 Skokani
Mikuláš
Jako každým rokem nás navštívil 5. 12. Mikuláš s andělem a čerty. 
  
Potštejn
 V pondělí 4. 12. jsme zavítali žáci ze čtvrté, páté a sedmé třídy na zámek Potštejn.  Zúčastnili se vzdělávacího vánočního programu s názvem Betlémský příběh aneb putování s andělem Arielem a holčičkou Barunkou do Betléma. Navštívili také výstavu betlémů a jako odměna je čekala sladká tečka v zámecké cukrárně s voňavými datlovými perníčky a teplým čajem. Děti byly nadšené a odnesly si spoustu zážitků z krásného předvánočního výletu.  
 
Ladův vánoční jarmark – ohlédnutí
   29. a 30. listopadu 2017 se konal v naší škole tradiční jarmark, tentokrát v duchu Josefa Lady. Všichni, žáci i zaměstnanci, se na tuto akci připravovali dlouho dopředu. Vyráběli různé předměty spojené s vánoční tematikou, roztomilé andělíčky, svícny, přáníčka nebo šperky. S kuchařkami pekli linecké cukroví a zdobili perníčky. Dva školní sbory pilně nacvičovaly koledy. Žáci 4. a 6. třídy připravovali krátkou scénku – příjezd pana Lady s manželkou do Hrusic. Program byl doplněný krátkým příběhem kocoura Mikeše v podání baletního kroužku.
   Návštěvnost vánočního jarmarku překonala naše nejoptimističtější představy. Rodiče a další hosté vytvořili v prostorách školy milou a radostnou předvánoční atmosféru. V improvizované kavárně vyzdobené betlémem a obrázky žáků podle Josefa Lady se podávala káva, čaj a sladkosti k zakousnutí. V čajovně si mohli návštěvníci také posedět a zúčastnit se ochutnávky čajů. Malé děti si pod vedením žákyň 9. třídy vyráběly sněžítka nebo jiné předměty z papíru. Koncert pěveckých sborů a všechny akce s námětem Josefa Lady měly u hostů obrovský ohlas.
   Výtěžek z této akce bude převeden do fondu Spolku přátel ZŠ a MŠ a bude se z něho přispívat zpět našim žákům na různé akce. Finanční podpora bude také zaslána na pomoc strádajícím dětem.
   Vřelý dík patří všem, kteří se na průběhu akce podíleli – vyučujícím, zaměstnancům a našim žákům. Další nemalý dík patří panu starostovi a jeho týmu z Hostěrádek-Rešova, kteří nám dovezli velký vánoční stromek, jež dotvořil ve škole příjemnou náladu.
  
Medová snídaně pro děti MŠ a žáky 1. – 5. třídy
Naše škola se přihlásila do projektu Ministerstva zemědělství "Medová snídaně", který je zaměřen na podporu zdravého životního stylu. V první části tohoto projektu proběhla beseda se zkušeným včelařem a v druhé části posnídaly děti chléb namazaný máslem a medem, k tomu dostaly jablko. Med byl vynikající a děti si pochutnaly.
  
 Planetárium v Brně
jsme navštívili 3. 11. 2017. Prožili jsme spolu s hlavní hrdinkou Sárou a jejími průvodci jedinečné dobrodružství na staré měsíční základně u Hadleyho brázdy. Příběh se odehrával kolem nás a obsahoval celkem 24 scén v 3D provedení. Nejvíce se nám líbil robot Labi a nákladní robot H-UGo.
                                                                                                               žáci 4. třídy
                       
Mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů
Cílem tohoto projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. S tímto tématem se nám pracovalo velmi dobře, neboť se i jinými aktivitami snažíme u dětí vytvářet pozitivní vztah ke knihám a motivovat je ke čtení. Do projektu se zapojili žáci 1. až 6. třídy.  Vyráběli už druhým rokem záložky pro děti z partnerské školy ZŠ Čajkov. 60 nejhezčích záložek putovalo s drobnými upomínkovými předměty na Slovensko a věříme, že udělají našim kamarádům radost.
                        
Dobrovolnický projekt 72 hodin 
V rámci tohoto projektu jsme zrealizovali úklid v okolí školy a poté navštívili místní mateřskou školu, kde jsme s dětmi vyráběli pohádkové loutky. Děti i paní učitelky měly z výroby loutek velkou radost a s nadšením se do tvoření s námi zapojily.
  
První výtvarné dílničky 
byly inspirované podzimem. Děti vyrobily vkusné přírodní dekorace ke zkrášlení svého domova.
 
Hurá, do školy jsme se těšili
V letošním školním roce zasedlo do lavic ve dvou prvních třídách 39 prvňáčků – 16 ze Šaratic, 12 z Hostěrádek-Rešova a 11 ze Zbýšova. V přátelské a úsměvné atmosféře za účasti rodičů přivítala děti paní ředitelka Eliška Sokolovská, dále starostové spádových obcí Karel Kalouda, Zdeněk Petráš a Jaroslav Žalkovský. Rodiče byli seznámeni s probíhajícími projekty ve škole a se změnami v nadcházejícím školním roce. Děti obdržely od starostů dárky a pak si prohlédly nejenom svoji třídu, ale i celou školu. Přejeme ze srdce nejenom prvňáčkům, ale všem žákům úspěšný školní rok a pohodu.
 
Den v mateřské škole
Finanční gramotnost v praxi
V úterý 30. května jsme navštívili Obecní úřad ve Zbýšově. Pan starosta Jaroslav Žalkovský
a paní účetní Margit Šmerdová nám osvětlili fungování obce. Nejvíce nás zaujal rozpočet – příjmy, výdaje,
dotace a jejich čerpání. Pan starosta nám ukázal, jak se obec může postarat o své občany v tíživé životní situaci.
Návštěva obecního úřadu se nám velmi líbila.
                                                                                                                                            Žáci 9. třídy
Ohlédnutí za květnovými jarními koncerty
Srdečně děkujeme panu učiteli, účinkujícím žákům a rodičům za vytvoření skvělé atmosféry na těchto akcích.
Vážení rodiče, ceníme si Vašeho zájmu, podpory a zpětné vazby, kterou nám poskytujete.
  
  

Český den proti rakovině 2017

Zdraví je vzácný poklad.
Jeho skutečnou hodnotu pochopíme
až když o něj přijdeme…
 
Žákyně 9. třídy vybraly celkem 3500 Kč.
Ze srdce děkujeme všem zúčastněným, kteří se rozhodli podpořit dobrou věc.
  
Zápis do prvních tříd
Ve středu 19. 4. 2017 proběhl v naší škole zápis do budoucích prvních tříd. Nováčci byli spolu s rodiči přivítáni pohádkovými bytostmi. Děti se snažily předvést maximum při plnění připravených úkolů, například poznávaly barvy, tvary nebo přednesly básničku, Čekání si rodiče s dětmi krátili v báječné atmosféře improvizované kavárny a herny. Zde bylo také pro všechny připraveno občerstvení a každé dítě obdrželo dárek.
Věříme, že si děti svůj první školní den u nás hezky užily. V příštím školním roce se budeme těšit na 39 nových žáků. Třídními učitelkami budou Mgr. Dagmar Matyášová a Mgr. Dagmar Vlachová.
  
Dne 7. 4. 2017 uspořádali policisté z prevence přednášku pro žáky sedmé, osmé a deváté třídy. Žáci společně s policisty řešili problematiku chování ve třídě, šikanu, kyberšikanu, případné požívání alkoholu či drog. Pro nejstarší žáky zdejší školy policisté směřovali téma do oblasti trestní odpovědnosti. Ve třídách proběhla i ukázka několika druhů krádeží, společně jsme si vysvětlili rozdíl mezi krádeží a loupeží a žáci byli seznámeni i s trestní sazbou za takové delikty. Dále žáci zjistili, jak jednoduchým a rychlým způsobem je možné sklouznout na šikmou plochu a stát se například spolupachatelem trestného činu. V průběhu besedy policista zodpovídal dotazy žáků.
nprap. Milan Gruška
 
 
Bezpečné chování žáků - preventivní program
Spousta dětí si neuvědomuje rizika spojená s používáním internetu. Dost často ignorují pravidla užívání sociálních sítí, jejich prostřednictvím důvěřivě navazují vztahy s neznámými osobami a poskytují jim citlivé informace. Nejen o této problematice, ale i o bezpečném chování dětí při pobytu venku (nesedat k cizím lidem do auta, nebrat od neznámých lidí jídlo a pití apod.) poučil naše žáky zážitkovou metodou nprap. Milan Gruška z oddělení prevence Policie České republiky.
 
Život dětem
Prodej drobných dárkových předmětů na podporu občanského sdružení Život dětem zorganizovali žáci 7. třídy Lucie Šuterová, Markéta Kališová, Denisa Klvačová a Jakub Tomek. Výtěžek prodaných předmětů činil 2 700,- Kč a putoval na pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky.
                                  
Čínské draky připravujeme pro děti, které se zúčastní zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018.
    
Vzpomínka na školní ples 2017
  
  
  
Projekt Pestrá strava aneb strava bez zbytečné chemie
Dne 15. 12. 2016 se žáci 4. třídy zúčastnili projektu Pestrá strava pod odborným vedením Mgr. Moniky Tělupilové. Cílem bylo přivézt děti k zamyšlení se nad vyváženým jídelníčkem a jeho obsahem. Ve zvolených skupinách si žáci samostatně připravili několik druhů pomazánek a těstovinový salát. Velmi zdařilé bylo servírování a také výroba plakátu k vlastním pokrmům. Za přípravu a uskutečnění bych chtěla poděkovat nejen samotným dětem, paní Mgr. Monice Tělupilové, ale také pracovnicím školní kuchyně.
  
  
                       
Tradiční vánoční jarmark byl tentokrát ve stylu retro.
Návštěvníci si mohli prohlédnout předměty z doby, kterou mnozí z nich ještě pamatovali. Nebylo výjimkou, že otec ukazoval svému synovi hračky, se kterými si jako malý hrál. V kreativních dílničkách pro malé děti vznikaly drobné vánoční dárky. V prostředí retro stylu si pak mohl každý posedět, podívat se na krátký kulturní program a občerstvit se vánoční dobrotou.
  
  
                       
Pekli jsme perníčky
Na každého z nás tak dýchla kouzelná vánoční atmosféra, když jsme pekli perníčky ve školní jídelně pod vedením našich kuchařek. Vykrajovali jsme stromečky, rybičky, srdíčka a další vánoční ozdůbky, které jsme ozdobili sněhem. 
   
Větrníkový den
Probíhá každoročně 21. listopadu v podobě benefičních a informačních akcí v řadě evropských zemí.
Spolu s dětmi z naší školní družiny jsme se vyrobením větrníků připojili k Evropskému dni pro cystickou fibrózu.
                                    
Týden pro inkluzi – jiné formy komunikace a hraní rolí
Chceme být co nejvíce otevřenou školou pro všechny děti, i pro ty s handicapy. Proto se žáci v průběhu Týdne pro inkluzi několikrát přenesli do světa lidí, kteří nevidí nebo neslyší. Žáci z I. stupně se seznámili se způsobem komunikace neslyšících a nevidomých - vyzkoušeli si například prstovou abecedu a znakovou řeč. Prohlédli si také texty napsané Braillovým písmem. Ti starší na vlastní kůži poznali, jak je obtížná prostorová orientace a samostatný pohyb v případě, že člověk nevidí.
  
Projekt Záložka do knihy spojuje školy - ČTU, ČTEŠ, ČTEME
Žáci naší školy se zapojili do mezinárodního projektu, který organizuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě. Projekt je vyhlášen u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven 2016 a probíhá v měsíci říjnu. Naše škola se ho účastní již potřetí. Cílem projektu je podpora dětského čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami prostřednictvím záložek do knih. My jsme se domluvili na spolupráci s partnerskou školou z Čajkova a vzájemně jsme si poslali 60 záložek.
  
Bovýsek navštívil žáky I. stupně
V rámci projektu “Ovoce a zelenina do škol” přijel na naši školu maskot Bovýsek. Pro děti na 1. stupni měl připravené záludné otázky. Žáci měli poznat ovoce, které jim Bovýsek ukazoval na obrázcích. Některé plody, jako například granátové jablko nebo fík, poznaly děti bez problémů. Oříškem pro ně byl plod dračího ovoce. Za odměnu pak všichni dostali ovocný džus.
 
Interaktivní školení první pomoci
Lektoři z Českého červeného kříže Brno uspořádali 18. 10. 2016 pro žáky 5. a 9. třídy tříhodinový program poskytování první pomoci. Součástí programu byly praktické ukázky a výcvik žáků. Dětem se líbilo namaskované poranění, které simulovalo skutečnou událost. Výuka byla zdarma díky finanční podpoře KÚ JMK.
Žáci 5. třídy:
„ Na kurzu mě zaujalo, že teď vím, co budu dělat, když se stane autonehoda.“
„Mohli jsme si vyzkoušet ovázání rány, která vypadala jako skutečná.“
„Líbilo se mi, že jsem si mohla zkusit resuscitaci na figuríně.“
„Přednáška byla krásně povykládaná.“
    
Jižní Morava čte
V rámci akcí Týdnu knihoven 2016 navštívili naši žáci knihovnu v Hostěrádkách – Rešově. Zapojili se do projektu s názvem: Jižní Morava čte. Paní knihovnice Jarmila Urbánková četla společně s mladšími dětmi ukázky z knihy Kozí sýr. Starší žáky seznámila s úlohou a fungováním knihovny, také se zaměřila na zajímavé pasáže z místní kroniky. 
                                          
                                                     PROJEKT 72 HODIN - S LÁSKOU K DĚTEM
  
Hurá, do školy jsme se těšili
V letošním školním roce zasedlo do svých lavic 24 prvňáčků. V přátelské atmosféře za účasti rodičů přivítala děti paní ředitelka, dále starostové spádových obcí a třídní učitelka. O to, aby byla tato chvíle úsměvná, se postarali žáci 5. třídy, Terezka s Filipem. Noví žáci si prohlédli nejenom svoji třídu, ale i celou školu, která se od této chvíle stane jejich pracovním domovem. Přejeme ze srdce nejenom prvňáčkům, ale všem žákům úspěšný školní rok a pohodu.
 
Setkání dvou generací
bylo tématem projektového dne žáků 4. třídy. Děti si pro své prarodiče připravily pohádkové představení Tři bratři. Druhou část programu vyplnil pan režisér Eugen Sokolovský čtením z oblíbené knihy Malý princ. Pro spokojenost babiček a dědečků bylo připraveno občerstvení a prohlídka prostor školy. Společné setkání dětí s prarodiči mělo úspěch.
   
  
  
Den v mateřské škole
Dne 15. června se žáci 9. třídy zúčastnili projektového dne v šaratické mateřské škole. Deváťáci si pro školkáčky nachystali mnoho zajímavých aktivit, které byly zaměřeny jak na pohyb, tak i na paměť a jemnou motoriku. Po těchto činnostech se všichni přesunuli na zahrádku, kde se společně řádně vydováděli. 
Celé toto dopoledne bylo velmi příjemné a plné zábavy.
  
Projekt STÁRNĚME ÚSPĚŠNĚ – interaktivní seminář pro žáky 8. a 9. třídy
V úvodu zajímavé dvouhodiny 13. 6. 2016 si žáci pod vedením lektora povídali o vlivu životního stylu na zdraví jedince a o procesu zdravého stárnutí. Poté podstoupili formou prožitkové výuky praktika za pomocí simulačních modelů syndromů stáří – poruchy zraku, sluchu, ztuhnutí kloubů, sehnutí zad, svalové ochablosti, snížené cítivosti a obratnosti rukou. Seminář, který pořádala Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF Masarykovy univerzity v Brně, byl zajímavě podaný a pro žáky velmi přínosný.
  
Jak se líbila exkurze v Sonnentoru žákům 4. třídy?
V pondělí 23. 5. 2016 jsme byli na exkurzi v Sonnentoru. Překvapilo nás, jak to tam hezky vonělo a v jakém množství a jak kvalitní čaje vyrábí. Zaměstnanci byli moc hodní a provedli nás celou budovou. Ukázali nám stroje, které drtí bylinky a balí čaje. Cesta po továrně byla zábavná. Na začátku prohlídky jsme slyšeli příběh o broučcích a také na nás ve skladu čajů vykukovali skřítci Leandr, Moric a Konstanc. Po prohlídce nám promítali filmy. Zaujal nás hlavně ten o vzniku firmy. Také jsme vybarvovali obrázky a ochutnávali čaj.
Líbilo se nám, že pro nás v Sonnentoru připravili na konci prohlídky různé soutěže a hry, za které jsme dostali ceny. Nejlepší bylo, že si vítězové soutěží mohli sami vyrobit čaj. Ale bez dárku nebyl nikdo, každý dostal svačinový box a plastová zvířátka.
Odjížděli jsme moc neradi a děkujeme, že jsme se mohli na výrobu čajů podívat.
  
Pomáhat druhým nás baví
I letos jsme se rozhodli zapojit do sbírky Český den proti rakovině, který se konal ve středu 11. května. Během tohoto dne si mohli občané od žákyň 9. třídy zakoupit květ měsíčku lékařského s růžovou stužkou, tradičního symbolu boje proti rakovině. Vybrané finanční prostředky 3 740 Kč budou použity na prevenci a léčbu nádorových onemocnění.
Podpořili jsme také občanské sdružení Život dětem formou prodeje drobných dárkových předmětů. Celkový výtěžek činil 1 200,- Kč a putoval na pomoc nemocným dětem v celé ČR. Děkujeme!
                             
Ohlédnutí za jarním koncertem,
který byl věnován všem maminkám za lásku a péči k dětem.
  
  
Den Země
Původ slavení Dne Země pochází ze Spojených států amerických. Již v roce 1970 zde studenti univerzity svými akcemi podpořili hned několik environmentálních hnutí po celé zemi. V dalších letech se akce rozšířily i do zahraničí. V současnosti slaví Den Země více jak miliarda lidí. Cílem oslav je přispívat k ochraně přírody a zamezit dalšímu znečišťování planety.
K oslavám 22. dubna se připojili i žáci naší školy. Děti z 2. třídy se rozhodly pomoci přírodě ve svém okolí. Společnými silami sesbíraly odpadky podél cest vedoucích ze Šaratic do Zbýšova. Paprsky jarního sluníčka udělaly z pracovního dopoledne příjemnou procházku, na které mohly děti obdivovat i kouzelně rozkvetlou krajinu.   
  
Lyžařský výcvikový kurz
Ve dnech 15. – 19. února 2016 uspořádala naše škola lyžařský výcvikový kurz v Jeseníkách. Přihlásilo se 29 žáků z 6., 7. a 8. třídy. Na hory se žáci těšili, i když počasí moc neslibovalo. Lyžařský výcvik probíhal na uměle zasněžované sjezdovce přímo ve Staré Vsi.
Pokročilejší lyžaři a snowboardisté si během týdne zdokonalili svoji techniku. Začátečníkům se dařily obloučky a zastavení. I přes nepřízeň počasí splnil celý výcvikový kurz všechna očekávání a moc se účastníkům líbil.
                 
Ohlédnutí za školním plesem a dětským karnevalem 2016
Obě velmi vydařené akce zorganizoval Spolek přátel ZŠ a MŠ Šaratice.
  
  
  
Zápis do I. třídy pro školní rok 2016/2017
Zápis do 1. třídy pro příští školní rok se v naší škole konal ve středu 27. 1. 2016.
Při zápisu se snažíme vzbudit zájem dětí o učení a seznámit je se školním prostředím. Prostě – aby se budoucí prvňáčci do školy těšili.
A jak zápis probíhal? Nováčci byli spolu s rodiči přivítáni žákyněmi 9. třídy převlečenými za víly a prince. Pohádkové bytosti odvedly budoucí prvňáčky a jejich rodiče do tříd, kde probíhal vlastní zápis. Tam na ně čekaly dvojice pedagogů, kterým se děti snažily co nejlépe předvést své znalosti a dovednosti, například z oblasti početních představ a barev. Za dokreslování obrázků a znalost básniček si děti odnesly domů drobné dárky, které jim předala paní ředitelka s pohádkovou vílou. Během zápisu si mohli rodiče oddechnout u kávy a děti pohrát v báječné atmosféře improvizované školní herny Na budoucí prvňáčky se těší paní učitelka Daniela Danielová.
      
Adventní jarmark
Pokud jste navštívili jarmark 1. a 2. prosince v naší škole, ocitli jste se rázem v 19. století. Na chodbě jste mohli potkat Bedřicha Smetanu a jeho přátele – Elišku Krásnohorskou a Jana Nerudu. Určitě jste se potěšili jejich dramatickým vystoupením a Luisinou polkou v podání baletního kroužku. Doufáme, že jste se naladili na nadcházející svátky vůní perníku a drobnými dárky. Srdečně Vám děkujeme za návštěvu a milou atmosféru, kterou jste nám pomohli vytvořit.
  
  
  
Mikulášská nadílka
V pátek dopoledne se naši žáci převlékli za čerta, anděla a Mikuláše. Potěšili děti ve dvou mateřských školkách, dětském klubu a naší škole. Mikuláše hlavně zajímalo, jestli jsou děti hodné a plní si svoje povinnosti.
    
Větrníkový den v naší škole 
Velmi rádi jsme se zapojili do celorepublikové akce, která je zaměřena na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou. Probíhá každoročně 21. listopadu a je známá pod názvem Větrníkový den. Způsob zapojení je jednoduchý – vyrobit v tento den větrník. A proč zrovna větrník? Protože pro nás mnohé je hračka roztočit větrník foukáním, ale pro nemocné cystickou fibrózou to může být nepřekonatelný problém.
                    
Pečení perníčků
Čas vánočních svátků se nám neprodleně blíží, a proto jsme se na toto kouzelné období začali připravovat již nyní, a to pečením perníčků v naší školní kuchyni. Šikovné paní kuchařky předem připravily perníkové těsto, ze kterého si pak děti formičkami vykrajovaly jednotlivé tvary. Paní kuchařky také dohlížely na pečení. Zdobení perníčků pak bylo v rukou samotných dětí. Každý si domů odnesl kromě krabičky výborných perníčků také příjemné vánoční naladění. 
                      
Návštěva žáků 1. a 2. třídy v knihovně
V dnešní době, kdy mnoho dětí tráví volný čas u televize či počítače, se najde jen hrstka malých čtenářů. Proto jsme s  radostí přijali pozvání od paní knihovnice Jarmily Urbánkové do knihovny v Hostěrádkách-Rešově. Společně jsme si četli pohádky a různé příběhy. Nejvíce nás zaujala knížka o malém štěňátku. 
                       
Cestování, poznávání a dobrodružství v zajímavé přednášce 
V listopadu nás již po několikáté navštívili cestovatelé Márovi, s nimiž jsme se tentokrát prostřednictvím poutavého vyprávění vydali do západní Ameriky. Konkrétně jsme se seznámili s městem Las Vegas, národním parkem Yellowstone a Grand Canyonem. Cesta však pokračovala dále, a to do Tichomoří na Havajské ostrovy. Přednášku plnou zajímavých informací doplňovaly nádherné fotografie s navštívenými místy a krátká videa. 
                         
Armáda dětem
Před podzimními prázdninami nás navštívili profesionální vojáci Armády ČR. V přednášce nás seznámili s poskytováním první pomoci. Vyzkoušeli jsme si například jak ošetřit povrchová zranění a jak postupovat při bezvědomí. Pozornost jsme věnovali i dopravním nehodám, a to jaká pravidla je třeba při dopravní nehodě dodržet. Setkání bylo pro nás velkým přínosem zejména díky praktickým ukázkám záchrany lidského života.
                                                                       
Pomohou nám projekty, abychom víc četli?
Mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy: Moudrost ukrytá v knihách
Cílem tohoto projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Naši žáci vyráběli záložky do knih pro děti ze ZŠ D. Tatarku z Plevníku-Drenové. Ve výtvarné výchově vyrobili netradiční záložky, které byly veselé a hravé. Rozhodně se budou líbit a oživí hodiny literatury ve slovenské škole. Naši žáci obdrží na oplátku záložky ze Slovenska a mohou si je vložit do svých oblíbených knížek.
             
Projekt 72 hodin Nejprve uklidíme a pak si s podzimní výzdobou poradíme :)
V pátek 9. října proběhl na naší škole tolik oblíbený projekt 72 hodin. Již poněkolikáté se naši žáci dobrovolně zapojili do celorepublikového projektu, jehož cílem je pomoci druhým, přírodě anebo okolí. Letos se rozhodli pomáhat žáci od druhé do šesté třídy.
Projekt jsme začali s dobrou náladou v naší školní knihovně, kde jsme vyráběli draky a vyřezávali dýně. Hotovými výrobky jsme vyzdobili chodby naší školy. V dopoledních hodinách se nám umoudřilo počasí, a tak jsme pokračovali venku úklidem prostranství školy. Součástí úklidu byly i dva pomníky poblíž. U pomníků jsme se setkali s místním panem farářem, s nímž jsme zavzpomínali na zemřelé a položili květiny.
V sobotu 10. října jsme se zúčastnili podzimní části okresního kola, hry Plamen v Hlubočanech. Jako vždy se soutěžilo ve štafetě požárních dvojic a v  závodu požární všestrannosti, který prověřil znalosti družstva v oblasti topografie, zdravovědy, uzlů, střelby, překonání překážek a prostředků požární ochrany. Družstvo Hostěrádky – Rešov obsadilo 3. místo z celkového počtu 33 startujících hlídek a ve štafetě požárních dvojic se umístilo na 11. místě.