Informační zpravodaj

Ve školním roce 2018/2019 vyučujeme
v 1. - 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání „UČIT SE SPOLEČNĚ ŽÍT, JEDNAT A POZNÁVAT“ (k nahlédnutí v 1. patře ZŠ – chodba u ředitelny).
 
Nepovinné předměty
Náboženství
Sborový zpěv             
 
Výchovní poradci
 Mgr. Roman Holoubek - kariérový poradce, e-mail: holoubek.zssar@seznam.cz
 Mgr. Dagmar Matyášová - specifické poruchy učení, e-mail: matyasova.zssar@seznam.cz
 Mgr. Marcela Chalúpková - specifické poruchy učení, e-mail: chalupkova.zssar@seznam.cz
 
Školní metodici prevence
Mgr. Zdeňka Černá, e-mail: cerna.zssar@seznam.cz
Mgr. Monika Klimešová, e-mail: klimesova.zssar@seznam.cz
 
Informační zpravodaj>>