Spolek přátel ZŠ a MŠ Šaratice

Spolek přátel ZŠ a MŠ Šaratice
Náves 96, 683 52 Šaratice
IČ: 03604179
 
Výbor Spolku:
předseda                     Ing. Markéta Přerovská
pokladník                     Petra Jedličková
člen výboru                  Michaela Strnadelová
Další členové:              Ivana Mixová, Darina Přinosilová, Jana Orvošová, Šárka Paseková, Jana Frintová,
                                   Jana Jakubcová, Silvie Bartošová, Martina Nosková
 
Spolek přátel ZŠ a MŠ Šaratice je nezávislým spolkem přátel, rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy a školky v Šaraticích.
Spolek přijal název Spolek přátel ZŠ a MŠ Šaratice (dále jen „ Spolek“).
Orgány Spolku jsou Výroční členská schůze Spolku a Výbor Spolku.
Sídlem Spolku přátel ZŠ a MŠ Šaratice je Náves 96, 683 52 Šaratice.
Spolek je neziskovou organizací, veškerá činnost členů v jeho rámci je dobrovolná a bezúplatná. Ke své činnosti využívá Spolek bezúplatně učebnu školy.
 
     

Výroční schůze všech členů Spolku přátel ZŠ a MŠ Šaratice se konala dne 21. 6. 2018 v 17.00 v jídelně základní školy v Šaraticích.

Program:

  • zahájení
  • seznámení s činností za  školní rok 2017/2018
  • výsledky hospodaření za  školní rok 2017/2018
  • předpokládané výdaje na  školní rok 2018/2019
  • schválení členských příspěvků na školní rok 2018/2019
  • diskuse, závěr